Povratak na Обавештења (2016.година)

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројект базне станице мобилне телефоније „Сомбор 14“ на објекту цркве Светог Ђорђа у улици Вељка Петровића бр.1 Сомбор (22.09.2016)

Званична интернет презентација