Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину – „AGRO PLUS“ d.o.o. Sombor (27.07.2016)

Zvanična internet prezentacija