Povratak na Обавештења (2016.година)

Обавештење o поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта складиштења неопасног и електричног и електронског отпада, на локацији Карађорђева број 50 Сомбор на животну средину – носиоца пројекта „Е-рециклажа“ д.о.о. Сомбор (09.09.2016)

Званична интернет презентација