Povratak na Обавештења (2016.година)

Обавештење Одељења за комуналне послове: донета Одлука о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта изградње производно-пословног објекта, радионице за производњу амбалаже од пластичних маса спратности у Сомбору (20.05.2016)

Званична интернет презентација