Povratak na Обавештења (2016.година)

Oбавештење Одељења за комуналне послове Градске управе Града Сомбора о доношењу Решења да за Пројекат изградњe хидрограђевинског објекта за наводњавање – заливни систем „Јурановић“ носиоца пројекта „AGROGLOBE AGRAR“ DOO Апатин, Сомборски пут 119, није потребна процена утицаја на животну средину (29.11.2016)

Званична интернет презентација