Povratak na Обавештења (2016.година)

Поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње хидрограђевинског објекта за наводњавање – заливни систем „Јурановић“, носиоца пројекта „AGROGLOBE AGRAR“ DOO Апатин (16.11.2016)

Званична интернет презентација