Povratak na Обавештења (2017. година)

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Обавештава се јавност да је носилац пројекта „АГРИСЕР“ доо, Школска бр. 9а, Алекса Шантић, дана 08.03.2017. године, поднео Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта систем за наводњавање плантаже лешника Г категорије, на катастарским парцелама број 910, 911, 917, 920, 923, 1060, 1061, 106, 1812, 1820, 1800, 185 8 и 1788, све КО Алекса Шантић, на територији Града Сомбора.

          Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Градске управе града Сомбора, Трг цара Уроша бр. 1, у периоду од 10.03.2017. године до 21.03.2017. године, у соби број 228 од 8:00 до 12:00 часова.

          У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

         Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

Званична интернет презентација