Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта СО28, СОУ28 И СОЛ 28 СО СПОРТСКИ ЦЕНТАР СОКО – Град Сомбор

Povratak na Обавештења (2017. година)

Oбавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта СО28, СОУ28 И СОЛ 28 СО СПОРТСКИ ЦЕНТАР СОКО

Званична интернет презентација