Povratak na Обавештења (2017. година)

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта уградња когенеративног постројења за производњу топлотне и електричне енергије – ЈКП „Водоканал“

Званична интернет презентација