Povratak na Обавештења (2017. година)

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-систем за наводњавање на плантаже лешника Г категорије, на кат. парц.бр. 910, 911, 917, 920, 923, 1060, 1061, 106, 1812, 1820, 1800, 1858 и 1788 к.о. Алекса Шантић

Званична интернет презентација