Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-систем за наводњавање расадника лешника Г категорије, на парц.бр.1768/1, 156, 157/1 и 158 к.о.Алекса Шантић – Град Сомбор

Povratak na Обавештења (2017. година)

Обавештење о донетом Решењу о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат-систем за наводњавање расадника лешника Г категорије, на парц.бр.1768/1, 156, 157/1 и 158 к.о.Алекса Шантић

Званична интернет презентација