Oбавештење о решењу да је за Пројекат базне станице СО35, СО35, СОЛ35 СО „Eлектровојводина“, потребна процена утицаја на животну средину – Град Сомбор

Povratak na Обавештења (2017. година)

Oбавештење о решењу да је за Пројекат базне станице СО35, СО35, СОЛ35 СО „Eлектровојводина“, потребна процена утицаја на животну средину

Званична интернет презентација