Povratak na Обавештења (2017. година)

Од првог марта послови овере потписа, рукописа и преписа у искључивој недлежности јавних бележника (28.02.2017)

Званична интернет презентација