Povratak na Обавештења (2017. година)

Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта Изградња објекта фарма за тов свиња на територији Града Сомбора, носиоца пројекта ПП „БЕЗДАН“ АД Бездан, Сомборски пут бб, Бездан (21.02.2017)

Званична интернет презентација