Обавештење да је потребна процена утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице НС 2243 СО Сомбор север носиоца пројекта „Vip mobile“ – Град Сомбор

Povratak na Обавештења

Обавештење да је потребна процена утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице НС 2243 СО Сомбор север носиоца пројекта „Vip mobile“

Званична интернет презентација