Povratak na Обавештења

Обавештење да је потребна процена утицаја на животну средину за пројекат радио базне станице НС 2243 СО Сомбор север носиоца пројекта „Vip mobile“

Званична интернет презентација