Povratak na Обавештења

Обавештење – дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат Изградња четири силосне ћелије…, носиоца пројекта „АГРО ПЛУС“ д.о.о. Сомбор

Званична интернет презентација