Povratak na Обавештења

Обавештење – дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат Изградња објекта фарма за тов свиња, носиоца пројекта ПП „Бездан“ АД Бездан

Званична интернет презентација