Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину за Пројекат радио базна станица „НС2244 01 СО Сомбор Краља Петра I“, Црква Светог Ђорђа, на катастарској парцели бр. 3935/1, К.О. Сомбор 1, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Vip Mobile“ д.о.о. Београд, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд

Званична интернет презентација