Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину пројекта базна станица „Сомбор – силос Буковац“ СОУ70, на кат. парц. бр. 23823, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Телеком Србија“ а.д. Београд.

Званична интернет презентација