Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину Пројекта производни објекти за израду лепљених, дрвених плоча и плоча за скије и бордове са пелетирницом, на кат. парц. бр. 24573/1, К.О. Сомбор 2, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „MIDEX K2“ доо Сомбор, Златне греде 21, Сомбор

Званична интернет презентација