Обавештење о донетом Решењу о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта Нуклеус фарма свиња П+0 са пратећим објектима, на катастарској парцели бр. 1664/1, КО Дорослово, на територији Града Сомбора. – Град Сомбор

Povratak na Обавештења

Обавештење о донетом Решењу о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта Нуклеус фарма свиња П+0 са пратећим објектима, на катастарској парцели бр. 1664/1, КО Дорослово, на територији Града Сомбора.

Званична интернет презентација