Povratak na Обавештења

Обавештење о колчењу – омеђавању атарског пута, број катастарске парцеле 1569, у к.о. Гаково

Званична интернет презентација