Povratak na Обавештења

Обавештење о колчењу – омеђавању атарског пута, број катастарске парцеле 6239 и 6231, у к.о. Станишић

 

Званична интернет презентација