Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину Пројекта ФМ предајник на локацији Сомбор, Првомајски булевар А19, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „Play Radio“ д.о.о., Аутопут за Загреб бр. 22, Београд-Земун.

Званична интернет презентација