Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта САНАЦИЈА, ДОГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА У СКЛОПУ ФАБРИКЕ У КЉАЈИЋЕВУ У ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМПЛЕКС ЗА ИЗГРАДЊУ АГРОПАЛЕТА ИЗ БИОМАСЕ, на катастарској парцели број 4967, К.О. Кљајићево, носиоца пројекта „BETA CORN“ д.о.о. Сомбор, Стапарски пут бр. 8, Сомбор

Званична интернет презентација