Povratak na Обавештења

Обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за Пројекат изградња интерне станице за снабдевање горивом моторних возила на локацији постојећег комплекса, на катастарској парцели број 3046, К.О. Станишић, на територији Града Сомбора, носиоца пројекта „LAND OF APPLE“ д.о.о., улица Вука С. Караџића бр. 16, Гаково

Званична интернет презентација