Povratak na Обавештења

Обавештење – потребна процена утицаја на животну средину за Пројекат уградња когенеративног постројења за производњу топлотне и електричне енергије…, носиоца пројекта ЈКП „Водоканал“, Сомбор

Званична интернет презентација