Povratak na (05.09.2016.) Оглас за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у Граду Сомбору

Обавештење о одржавању јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у КО Риђица

Званична интернет презентација