Povratak na Јавни огласи

Оглас о јавној презентацији Урбанистичког пројекта инвеститора: „Новоградња“ д.о.о. Бездан – Кат.парц.бр.: 6252 К.О. Сомбор-1

Званична интернет презентација