Povratak na Саопштења, решења и други акти

Решење о озакоњењу – Дрљача Душан и Јовановић Драга (07.05.2018.)

ОБАВЕШТЕЊЕ

Сходно члану 78. Закона о општем управном поступку („Сл.гл. РС“, бр.18/2016) објављује се Решење о озакоњењу без образложења.

Увид у образложење Решења може се извршити у соби 148/I спрат зграде Жупанија у Сомбору, Трг цара Уроша 1., сваког радног дана од 08,00 до 14,00 часова.

Званична интернет презентација