јун 29

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О УРЕЂЕЊУ ГРАДА

Нацрт Одлуке о уређењу Града биће на јавној расправи од 29. јуна до 4. јула 2017. године када ће се на јавној седници размотрити пристигли предлози.

Нацрт Одлуке доступан је  овде, а  Одељење за комуналне делатности, имовинско-правне и стамбене послове, као овлашћени предлагач, позива грађане да примедбе и предлоге на Нацрт Одлуке доставе у писаној форми путем поште на адресу: Градска управа града Сомбора – Одељење за комуналне делатности, имовинско правне и стамбене послове, Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор, уз напомену „примедбе на Нацрт Одлуке о уређењу Града“. Примедбе у писаној форми могу се предати и  лично  на шалтеру 11 или 12  Градског услужног центра, приземље зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор, уз наведену напомену.

Предлози се могу упутити и електронским путем на е-маил: vdespotovic@sombor.rs

Примедбе и предлоге грађани могу упутити и усмено на јавној седници која ће бити одржана  4. јула 2017. године,  са почетком  10.00 часова у сали 108, први спрат зграде локалне самоуправе, Трг цара Уроша 1, Сомбор.

Одлуком о уређењу Града прописују се услови за опште и комунално уређење територије Града Сомбора, уређује поступак, начин и услови за постављање урбане опреме на јавним и другим површинама, и друга питања од значаја за опште и комунално уређење и коришћење, одржавање и заштиту јавних површна  у Граду и утврђују посебни услови општег и комуналног уређења Града у зонама под посебним режимом заштите.

                                                                    Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација