окт 11

КАБАСТИ ОТПАД СЕ НЕ СМЕ ОДЛАГАТИ НА ЈАВНУ ПОВРШИНУ, ВЕЋ СЕ МОРА ТРАНСПОРТОВАТИ НА ДЕПОНИЈУ „РАНЧЕВО“

Одељење инспекције и комуналне полиције подсећа грађане и правна лица,  да кабасти отпад  није дозвољено одлагати  на јавну површину.

Према одредбама Одлуке о одржавању чистоће  на територији града Сомбора, овај отпад корисници су дужни да транспортују на депонију „Ранчево“. Овакав отпад се може одлагати и у посуде које, на захтев и о трошку корисника, обезбеђује Јавно комунално предузеће „Чистоћа“.

Под кабастим отпадом сматра се отпад који се због величине не може одложити у посуде за одлагање отпада, односно корпе, контејнере, канте и друге посуде.

То значи да стари намештај, кућне апарате, гране и други биоотпад корисници морају транспортовати на депонију „Ранчево“ самостално,  или ће у те сврхе ангажовати ЈКП „Чистоћа“.

Обавештење Одељења инспекције и комуналне полиције доступно је овде.

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација