сеп 07

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ЧЕТВОРО ДЕЦЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА – ПРИЈАВЕ ДО 15. ОКТОБРА ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама са троје или четворо деце, за решавање стамбеног питања или унапређење услова становања.

Конкурс је отворен 1. септембра, а рок за пријаве је 15. октобар 2018. године.

За наведени вид помоћи породицама са троје или четворо деце, опредељено је укупно 63 милиона динара.

Циљ који се жели постићи доделом бесповратних средстава јесте подстицање рађања и афирмација пронаталитетне политике, ублажавање и заустављање негативних демографских трендова и иницирање побољшања демографске структуре у општинским, градским и руралним срединама, као предуслов за покретање привредних активности.

Право учешћа на конкурсу имају брачне и ванбрачне заједнице са децом, као и једнородитељске породице којима се почев од 1. јануара 2018. године роди треће или четврто дете.

Текст конкурса и пријава доступни су на сајту Секретаријата за социјалну политику www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Послови информисања и односа са јавношћу

Званична интернет презентација