Povratak na Локацијски услови

Захтев одбијен/одбачен

Закључак бр. 353-014-2018-V од 19.01.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-018-2018-V од 24.01.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-024-2018-V од 05.02.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-025-2018-V од 06.02.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-026-2018-V од 06.02.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-031-2018-V од 08.02.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-050-2018-V од 14.03.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-058-2018-V од 22.02.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-059-2018-V од 26.02.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-065-2018-V од 05.03.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-072-2018-V од 12.03.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-073-2018-V од 02.03.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-074-2018-V од 06.03.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-076-2018-V од 07.03.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-077-2018-V од 05.03.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-081-2018-V од 27.03.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-092-2018-V од 19.03.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-098-2018-V од 20.03.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-107-2018-V од 11.04.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-111-2018-V од 26.03.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-126-2018-V од 19.04.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-129-2018-V од 24.04.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-131-2018-V од 26.04.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-134-2018-V од 25.04.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-136-2018-V од 30.04.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-137-2018-V од 27.04.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-148-2018-V од 07.05.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-153-2018-V од 08.05.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-164-2018-V од 21.05.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-167-2018-V од 16.05.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-176-2018-V од 17.05.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-183-2018-V од 29.05.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-186-2018-V од 06.06.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-187-2018-V од 06.06.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-189-2018-V од 04.06.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-191-2018-V од 18.06.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-193-2018-V од 06.06.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-194-2018-V од 06.06.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-209-2018-V од 19.06.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-230-2018-V од 28.06.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-231-2018-V од 26.06.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-234-2018-V од 04.07.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-235-2018-V од 02.07.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-239-2018-V од 04.07.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-259-2018-V од 17.07.2018. године – захтев се одбацује

Закључак бр. 353-431-2017-V од 16.01.2018. године – захтев се одбацује

2017. година

2016. година

2015. година

Званична интернет презентација