Povratak na Главни урбаниста

Главни урбаниста Града Сомбора Милан Стојков

Милан Стојков

Милан Стојков

Рођен је у Сомбору 22.01.1955.године. После завршетка сомборске гимназије уписује Архитектонски факултет у Београду, на којем је дипломирао 1982. године. Након завршетка студија враћа се у Сомбор и запошљава у ,,Инжењеринг-пројекту“, где стиче прва практична искуства у оквиру струке. 0д 1987. године почиње да ради самостално и оснива предузеће за пројектовање и инжењеринг ,,Студио МС“ д.о.о. Сомбор , које се већ више од три деценије успешно бави пројектовањем стамбених, пословних, индустријских објеката, урбанистичким пројектовањем и пројектовањем ентеријера. Године 1990. оснива предузеће за пројектовање и извођење радова ,,Минехкфт“ у Будимпешти, које се претежно бавило реконструкцијом и ревитализацијом објеката у строгом центру града. Наредне године проширује делатност предузећа и у Братиславу, тадашња Чехословачка. 1985. године један је од оснивача ,,Друштво архитеката и урбаниста Сомбор, а 1997. године био је један од оснивача и члан управног одбора ,,Савеза архитеката Војводине. У Сомбору 2000. године приватизује ,,Акумулатор а.д., предузеће које се бавило завршним и инсталатерским радовима у грађевинарству и претвара га у грађевинску фирму спремну да одговори захтевима извођења у ниско и високоградњи. Од 2002. Године члан је ,,Савета за стратешки развој Сомбора. Члан је инжењерске коморе Србије, Друштва архитеката Новог Сада и Савеза инжењера и техничара Војводине. Члан је инжењерске коморе Србије, Друштва архитеката Новог Сада, Савеза инжењера и техничара Војводине и Асоцијације српских архитеката. Председник је Комисије за планове града Сомбора и Комисије за споменике града Сомбора, а члан Комисије за саобраћај града и комисије за зеленило града.