Povratak na Помоћници градоначелнице

Атила Прибила –  за област месне  самоуправе

Атила Прибила

Атила Прибила

Рођен 17. марта1968. године  у Сомбору, основну школу завршио у Св. Милетићу, завршио је Гимназију друштвеног смера у Суботици.
На универзитету у Новом Саду завршио је Филозофски факултет и стекао звање професора филозофије.

Радно искуство: 4 године као новинар  на радију у Новом Саду, 12 година средњошколски професор, две године  в.д. директор у основној школи, 4 године помоћник градоначелника у Градској управи Сомбор.

Матерњи језик мађарски и говори енглески.
За помоћника градоначелнице изабран испред Савеза Војвођански Мађара, функцију обавља на сталном раду.

Ожењен, отац двоје деце.

Званична интернет презентација