Povratak na Помоћници градоначелнице

Борис Буловић  – за област урбанизма и заштите животне средине

Борис Буловић

Борис Буловић

Рођен је 02.05.1974. године у Станишићу, Средњу Пољопривредно-прехрамбену школу је завршио 1993. године у Сомбору и стекао је звање – Ветеринарски техничар.

Вишу Пољопривредну школу је завршио у Бачкој Тополи 2006. године и стекао је звање Инжењер агрономије.

Факултет за менаџмент  у Ваљеву је завршио 2008. године и стекао је звање Дипломирани економиста.

Факултет безбедности у Београду је завршио 2010. године и стекао је звање Струковни менаџер безбедности – Специјалиста.

Био је запослен у Јавној ветеринарској служби – Ветеринарска станица „Сомбор“ у периоду 01.04.1999.-30.09.2008.

Почев од 19.02.2015. обавља функцију Помоћника градоначелника за област урбанизма и заштите животне средине.

Званична интернет презентација