Povratak na Помоћници градоначелнице

Иван Шимунов – за област међународне  сарадње

Иван Шимунов

Иван Шимунов

Рођен је у Сомбору 1983. године. Основну школу је завршио у Сомбору а Средњу прехрамбено-шумарску и хемијску школу – смер шумарски техничар у Сремској Митровици. Звање дипл. инжењера шумарства стекао је на Шумарском факултету Универзитета у Београду.

Радно искуство у ЈП „Војводинашуме“ – Шумско газдинство „Сомбор“.

За помоћника градоначелника изабран је испред Социјалдемократске партије Србије и функцију помоћника градоначелнице обавља на сталном раду.

Званична интернет презентација