Povratak na Помоћници градоначелнице

Мирко Безбрадица  – за област економског  развоја

Мирко Безбрадица

Мирко Безбрадица

Рођен је у Сомбору 11.01.1983. године где је завршио основну школу и Гимназију „Вељко Петровић“, природно-математички смер.

Звање дипломираног економисте стекао је на Економском факултету Универзитета у Новом Саду, смер менаџмент у агроекономији 2010. године. Стручни испит за стицање сертификата за звање службеника за јавне набавке положио је 2015. године.

Радно искуство: „Сомборелектро д.о.о. Сомбор“ у периоду од 2010. до 2013. године на пословима референта тендерске продаје и набавке а потом и на месту руководиоца тендерске продаје. У периоду од 2013. до 2016. године био је ангажован у ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО“ Сомбор на пословима шефа јавних набавки и помоћника директора.

На функцију помоћника градоначелнице за област економског развоја постављен је у јуну 2016. године.

Служи се енглеским језиком.

Званична интернет презентација