Povratak na Помоћници градоначелнице

Срђан Бојић – за област културе и информисања

Рођен у Бања Луци 16.09.1988. године. Основну и средњу школу завршио у Сомбору, где је наставио своје школовање на Педагошком факултету и стекао звање Дипломирани дизајнер медија у образовању.

Радно искуство: ЈКП „ПРОСТОР“ Сомбор где је радио у области маркетинга и контроле издавања пословних простора.

За помоћника градоначелника постављен је испред Српске напредне странке у августу 2019. Године.

Званична интернет презентација