ДАРКО РАДУЛОВИЋ, члан Градског већа за област пољопривреде

Дарко Радуловић

Дарко Радуловић

Дарко Радуловић је рођен 13. фебруара 1983. године.  Основне  академске студије је завршио 2009. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду, на којем је завршио и и мастер  академске студије  и стекао звање дипломирани инжењер пољопривреде.

Радно искуство: од 2011. до 2013. године био је запослен у Пољопривредној стручној служби „Сомбор“ као референт сточарства, а од 2012. до 2013. године у Заводу за статистику Републике Србије  радио је као асистент саветодавац.

Од  2014 године, као сточарски технолог, запослен је у фирми  „Селект тим“ д.о.о. Сомбор.

Функцију члана Градског већа неће обављати на сталном раду.

Zvanična internet prezentacija