Povratak na Чланови градског већа

СИЛАРД  ЈАНКОВИЋ, члан Градског већа за област националних мањина и сарадње са верским заједницама

 

Силард Јанковић

Силард Јанковић

Силард Јанковић је основну школу завршио у Телечки, а Средњу пољопривредну школу – смер ратарство у Сомбору. Звање дипл. инжењера пољопривреде стекао је  на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду. У три мандата био је одборник у Скупштини града Сомбора и члан Савета Месне заједнице  „Телечка“ у Телечки, и члан Градског већа у мандату 2016-2020.

За члана Градског већа изабран је на конститутивној седници скупштине града Сомбора дана  21.08.2020.године и функцију ће обављати  на сталном раду