Povratak na Чланови градског већа

СИЛАРД  ЈАНКОВИЋ, члан Градског већа за област националних мањина и сарадње са верским заједницама

 

Силард Јанковић

Силард Јанковић

Силард Јанковић је рођен у Суботици 1960. године.  Основну школу је завршио у Телечки, а Средњу пољопривредну школу – смер ратарство у Сомбору.

Звање дипл. инжењера пољопривреде стекао је на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду.

У Средњој пољопривредној школи радио је од 1991. до 2000. године, када прелази да ради у основној школи у Телечки, а потом у Пољопривредној школи у Футогу. Тренутно је запослен у ЈКП „Зеленило“ Сомбор.

У три мандата био је одборник у Скупштини града Сомбора и члан Савета Месне заједнице  „Телечка“ у Телечки.

За члана Градског већа изабран је испред Савеза војвођанских Мађара и функцију члана Већа обављаће на сталном раду.

Ожењен је, отац једног детета.

Званична интернет презентација