Povratak na Чланови градског већа

Срђан Савић, члан Градског већа – за област руралног развоја

Срђан Савић је завршио Гимназију „Вељко Петровић“ у Сомбору, а звање дипломираног економисте стекао је на Економском факултету у Суботици 2010. године. Радиo je у Одељењу за привреду Градске управе града Сомбора и у Градској управи за финансије града Новог Сада.

За члана Градског већа изабран је на 9. седници Скупштине града која је одржана 13.4.2021. године, није на сталном раду.