Povratak na ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Извештај о раду за 2014. годину

Званична интернет презентација