Povratak na ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА“ СОМБОР

Извештај о раду за 2015. годину

Званична интернет презентација