Povratak na Комисија за планове

Решење о образовању Комисије за планове града Сомбора

Званична интернет презентација