Povratak na Правобранилаштво Града Сомбора

Правобраниоц Града Сомбора Ирина Бурка Парчетић

Ирина Бурка Парчетић

Ирина Бурка Парчетић

Рођена је у Сомбору  28.априла 1968. Год. где је завршила основну и средњу школу.

Дипломирала на правном факултету у Новом Саду. Двогодишњи  приправнички стаж обављала у адвокатској канцеларији, а након тога положила правосудни испит пред комисијом за полагање правосудних испита у Београду.

1996. Год.  уписује се у именик адвоката Адвокатске коморе Војводине,  отвара самосталну адвокатску канцеларију где обавља послове адвоката до 2004. Год. Од када јој статус у Адвокатској комори мирује, због  постављења на функцију грађанског браниоца града Сомбора.

2008. постављена је за Начелника Градске управе града Сомбора коју функцију обавља до  19. Августа 2015. када је постављена је за в.д. заменика правобраниоца града Сомбора, коју функцију обавља до  11. јула  2016.

Решењем скупштине града Сомбора дана 21. децембра 2017. Год.  постављена  за Правобраниоца града Сомбора.

Удата је , мајка је троје деце.

Званична интернет презентација