Povratak na Правобранилаштво Града Сомбора

Светлана Кнежевић

Рођена у Сомбору 09.02.1981. године, где је завршила основну и средњу школу.

Дипломирала на Правном факултету у Новом Саду јуна 2005. године. Приправнички стаж обављала у Основном суду у Сомбору, а јануара 2008. године положила Правосудни испит у Новом Саду.

У Основном суду у Сомбору, након положеног Правосудног испита обављала послове судијског сарадника.

2009.године заснива радни однос у Управи царина, Царинарници Сомбор, где је до септембра 2016. год. обављала послове вођења царинско-управног поступка, члана Комисије за прекршаје, пријема и контроле царинско-робне документације, водитеља царинског реферата Апатин, члана Дисциплинске комисије Министарства финансија, Управе царина…

Од 2016. год. запослена у „Стандард Гас“ доо Нови Сад на пословима саветника за царински поступак, а почев од септембра 2017. распоређена на место руководиоца пословно-дистрибутивног центра „Стандард Гас“ доо.