Povratak na Правобранилаштво Града Сомбора

Заменици правобраниоца

Светлана Кнежевић

Рођена у Сомбору 09.02.1981. године, где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на Правном факултету у Новом Саду јуна 2005. године. Приправнички стаж обављала у Основном суду у Сомбору, а јануара 2008. године положила Правосудни испит у Новом Саду. У Основном суду у Сомбору, након положеног Правосудног испита обављала послове судијског сарадника. 2009.године заснива… Детаљније

Снежана Миланковић

Снежана Миланковић рођена је у Сомбору 23.01.1982.године где је завршила основну и средњу школу. Дипломирала на Правном факултету у Новом Саду 2009. године  а двогодишњи приправнички стаж  обављала је у Привредном суду и Основном суду у Сомбору, а након тога положила Правосудни испит пред комисијом за полагање правосудних испита у Новом Саду  у септембру 2012… Детаљније
Званична интернет презентација