Povratak na Lokalna samouprava

Saveti

Savet za zapošljavanje

Socijalno-ekonomski savet

Privredni savet

Rad Privrednog saveta uređen je Poslovnikom Gradskog veća Grada Sombora

Savet za mlade

Skupština Grada Sombora je na 3.sednici, koja je održana 08.jula 2016.g., imenovao novi Savet za mlade. Imenovano je svih 11 članova Saveta, čime je ovo radno telo skupštine u celosti formirano. U Savet za mlade su imenovani: 1. Danijela Dubajić 2. Nebojša Opačić 3. Knipl Tamara 4. Majda Fodora 5. Miloš Milošević 6. Marko Marić… Detaljnije

Savet za bezbednost

Zvanična internet prezentacija